Advocat civil a La Seu D’Urgell

amb Cerdà Advocats

Serveis


A Cerdà Advocats oferim una amplia varietat de matèries en les que estem especialitzats:
 
  • Dret Civil:
Arrendaments urbans i rústics.
Redacció, revisió i resolució de contracte.
Desnonaments urbans i rústics.
Propietat horitzontal, comunitats de propietaris i reclamació d’impagats.                  
Reclamacions de morosos. Declaració del domini i reivindicació de propietats.
Servituds: constitució i extinció.
Successions, testaments, legitimes, declaracions d’hereus, divisió d’herències.
 
  • Dret de família:
Separacions i divorcis de mutu acord i contenciosos.  Custodia compartida.                                                          
Redacció de convenis reguladors.
Procediments de guarda i custodia
Procediments de modificació de mides provisionals i d’aliments.
Procediments de liquidació del regim econòmic matrimonial
Procediments d’incapacitacions, Adopcions, Tuteles.
 
 
  • Dret Administratiu:
Reclamacions Patrimonials contra l’Administració Publica, consultes de dret urbanístic i al·legacions cadastrals.
                                                     
  • Dret Penal:
Defensa penal i acusació:
Delictes, faltes, ràpids, abreujats, alcoholèmia.
 
 
Si esta interessat en fer alguna consulta o té algun problema jurídic no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per telèfon, pel nostre formulari o visitant-nos al nostre despatx de La Seu d’Urgell.

Som professionals amb experiència i compromesos
​amb el que fem